MU An Việt | TEST: 01/10 - OPEN: 03/10

SỰ KIỆN BINH ĐOÀN PHÁP SƯ - BOSS ATTACK

- Thời gian diễn ra sự kiện : 1h50', 7h50', 13h50', 16h50', 19h50', 23h50' hàng ngày

- Khi hệ thống có thông báo: "Binh Đoàn Pháp Sư và quái vật đang xâm chiếm lục địa Mu" tức là sự kiện đang diễn ra.

- Địa điểm: Devias 4 (71,120)

- Vật phẩm nhận được: Ngọc Ước Nguyện, Ngọc Tâm Linh, vật phẩm Excellent...




Vị trí xuất hiện Binh Đoàn Pháp Sư



Hình ảnh Binh Đoàn Pháp Sư



Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Sự kiện Swamp of Calmness - Medusa Event [đọc: 751] 01-05-2016
Sự kiện Raklion - Selupan Event - Boss Nhện [đọc: 828] 01-05-2016
Binh Đoàn Người Tuyết - XMas Event [đọc: 728] 01-05-2016
Sự kiện Thung Lũng Thành Loren - Castle Deep [đọc: 823] 01-05-2016
Sự kiện Binh Đoàn Hoàng Kim - Golden Invasion [đọc: 783] 01-05-2016
Sự kiện Mùa Hè - Summer Event [đọc: 1762] 01-05-2016
Sự kiện Binh Đoàn Thỏ Ngọc - Blue Event [đọc: 2441] 01-05-2016
Kalima Event - đại chiến KunDun [đọc: 911] 01-05-2016
Sự kiện Binh Đoàn Phù Thủy - White Wizard [đọc: 753] 01-05-2016
Sự Kiện Thiên Giới - Sky Event [đọc: 1184] 01-05-2016
Sự kiện Truy tìm GM [đọc: 756] 01-05-2016
Sự kiện Tháp Tinh Luyện - Kanturu Event [đọc: 683] 01-05-2016
Sự kiện Illusion Temp - Ngôi Đền Ảo Giác [đọc: 874] 01-05-2016
Sự kiện Dopple [đọc: 668] 01-05-2016
Sự kiện Quảng Trường Quỷ - Event Devil Square [đọc: 746] 01-05-2016
Sự kiện Đầm Lầy Chết [đọc: 615] 01-05-2016
Sự kiện Pháo Đài Sói - Event CryWoft [đọc: 751] 01-05-2016
Sự kiện Hỗn Nguyên Lâu - Event Chaos Castle [đọc: 868] 01-05-2016
Sự kiện Huyết Lâu - Lâu Đài Máu [đọc: 895] 01-05-2016
Sự kiện Công Thành Chiến [đọc: 846] 01-05-2016
Sự kiện baruka - Event Baruka [đọc: 742] 01-05-2016