MU An Việt | TEST: 14/10 - OPEN: 16/10

ỦY THÁC ONLINE - PHƯƠNG THỨC RESET MIỄN PHÍ

Ủy Thác Online là gì?

 • Ủy Thác Online là hình thức Online tại một server và 1 địa điểm nhất định để lấy Điểm Ủy Thác.
 • Điểm Ủy Thác dùng để Reset nhân vật mà không cần đến các nguyên liệu khác.

   

Làm gì để có Điểm Ủy Thác?

 • Điểm Ủy Thác sẽ tự động tăng khi bạn Online nhân vật tại Server 1 hoặc Server 2 và đứng trong làng map Lorencia hoặc Noria.
 • Mỗi một phút bạn Online nhân vật theo đúng quy định thì bạn sẽ nhận được 1 Điểm Ủy Thác.

   

Điểm Ủy Thác có bị mất không?

 • Điểm Ủy Thác sẽ bị mất khi bạn reset bằng Điểm Ủy Thác
 • Điểm Ủy Thác bị giảm trừ 10% vào 0h hàng ngày
 • Điểm Ủy Thác bị giảm trừ 50% vào đầu tuần
 • Điểm Ủy Thác bị giảm trừ 100% vào 0h đầu tháng

   

Để biết mỗi lần reset cần bao nhiêu Điểm Ủy Thác hãy truy cập tại đây.Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Thú - Pet và các vật phẩm khác trong Mu Online [đọc: 236] 14-10-2019
Các loại Ngọc - Jewel trong Mu Online [đọc: 252] 14-10-2019
Các loại Cánh - Wing trong Mu Online [đọc: 275] 14-10-2019
Tổng hợp Đồ Thần Thánh - Ancient Item có trong Mu Online [đọc: 539] 14-10-2019
Tổng hợp Giáp Trụ - Set Item có trong Mu Online [đọc: 270] 14-10-2019
Các loại Khiên - Shield trong Mu Online [đọc: 226] 14-10-2019
Các loại Chùy - Mace trong Mu Online [đọc: 224] 14-10-2019
Các loại Thương - Spear trong Mu Online [đọc: 185] 14-10-2019
Các loại Quyền Trượng - Scepter trong Mu Online [đọc: 598] 14-10-2019
Các loại Rìu - Axe trong Mu Online [đọc: 187] 14-10-2019
Các loại Nỏ - Crossbow trong Mu Online [đọc: 209] 14-10-2019
Các loại Cung - Bow trong Mu Online [đọc: 242] 14-10-2019
Các loại Gậy - Staff trong Mu Online [đọc: 316] 14-10-2019
Các loại Kiếm - Sword trong Mu Online [đọc: 297] 14-10-2019
Hệ thống Danh Hiệu - Cấp Bậc trong Game [đọc: 979] 14-10-2019
Giới thiệu chức năng Ủy Thác Reset [đọc: 130] 14-10-2019
Các loại tiền tệ được sử dụng trong Game [đọc: 455] 14-10-2019
PCShops NPC - Tiền tệ PCPoints [đọc: 647] 14-10-2019
Hệ thống cưới hỏi trong game Mu Online [đọc: 508] 14-10-2019
Hệ thống Auto trong game Mu Online [đọc: 444] 14-10-2019
Giới thiệu sói tinh [đọc: 398] 14-10-2019
Truyền thuyết lục địa mu [đọc: 353] 14-10-2019
Câu chuyện về lục địa huyền bí [đọc: 397] 14-10-2019
NPC trong game Mu Online [đọc: 363] 14-10-2019
Bản đồ trong game Mu Online - Map [đọc: 361] 14-10-2019
Thiết Binh - Rage Fighter [đọc: 316] 14-10-2019
Thuật Sĩ - Summoner [đọc: 351] 14-10-2019
Chúa Tể - Dark Lord [đọc: 314] 14-10-2019
Đấu Sĩ - Magic Gladiator [đọc: 352] 14-10-2019
Tiên Nữ - Fairy Elf [đọc: 368] 14-10-2019
  Xem tất cả các bản tin