MU An Việt | TEST: 14/10 - OPEN: 16/10

PCSHOPS NPC - TIỀN TỆ PCPOINTS

BQT xin giới thiệu 1 hệ thống tiền tệ trong Game đó là PcPoints và 1 hệ thông bán đồ mới trong Game như: Bless, Soul, Chao, Creation, Life...

  • NPC GM Store Tọa độ: 140 138 tại map Lorencia chỉ mua được = tiền tệ PcPoints
  • Điểm PcPoints sẽ hiện khi bạn mới đăng nhập vào Game, Để có điểm PCPoints bạn đánh các quái tại các Map Stadium, Aida, Kanturu... , Refuge, Barracks ....
  • Điểm PC Point tối đa là 30.000. Chỉ mua được tại Server 1 (nhấn nút D chọn Mua Đồ)

 Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Thú - Pet và các vật phẩm khác trong Mu Online [đọc: 1333] 14-10-2018
Các loại Ngọc - Jewel trong Mu Online [đọc: 407] 14-10-2018
Các loại Cánh - Wing trong Mu Online [đọc: 1161] 14-10-2018
Tổng hợp Đồ Thần Thánh - Ancient Item có trong Mu Online [đọc: 1540] 14-10-2018
Tổng hợp Giáp Trụ - Set Item có trong Mu Online [đọc: 1471] 14-10-2018
Các loại Khiên - Shield trong Mu Online [đọc: 1130] 14-10-2018
Các loại Chùy - Mace trong Mu Online [đọc: 259] 14-10-2018
Các loại Thương - Spear trong Mu Online [đọc: 1119] 14-10-2018
Các loại Quyền Trượng - Scepter trong Mu Online [đọc: 1130] 14-10-2018
Các loại Rìu - Axe trong Mu Online [đọc: 1086] 14-10-2018
Các loại Nỏ - Crossbow trong Mu Online [đọc: 923] 14-10-2018
Các loại Cung - Bow trong Mu Online [đọc: 1510] 14-10-2018
Các loại Gậy - Staff trong Mu Online [đọc: 698] 14-10-2018
Các loại Kiếm - Sword trong Mu Online [đọc: 1465] 14-10-2018
Hệ thống Danh Hiệu - Cấp Bậc trong Game [đọc: 1747] 14-10-2018
Giới thiệu chức năng Ủy Thác Reset [đọc: 1100] 14-10-2018
Ủy Thác Online - Phương thức reset miễn phí [đọc: 1116] 14-10-2018
Các loại tiền tệ được sử dụng trong Game [đọc: 479] 14-10-2018
Hệ thống cưới hỏi trong game Mu Online [đọc: 2068] 14-10-2018
Hệ thống Auto trong game Mu Online [đọc: 1455] 14-10-2018
Giới thiệu sói tinh [đọc: 432] 14-10-2018
Truyền thuyết lục địa mu [đọc: 408] 14-10-2018
Câu chuyện về lục địa huyền bí [đọc: 1209] 14-10-2018
NPC trong game Mu Online [đọc: 1197] 14-10-2018
Bản đồ trong game Mu Online - Map [đọc: 389] 14-10-2018
Thiết Binh - Rage Fighter [đọc: 1261] 14-10-2018
Thuật Sĩ - Summoner [đọc: 372] 14-10-2018
Chúa Tể - Dark Lord [đọc: 2160] 14-10-2018
Đấu Sĩ - Magic Gladiator [đọc: 1281] 14-10-2018
Tiên Nữ - Fairy Elf [đọc: 1909] 14-10-2018
  Xem tất cả các bản tin